Pályázat – A helyi közösség fókuszában

A projekt célja: Projektünk célja a Hunyadi János Általános Iskola helyi közösségépítő szerepének erősítése, a városrész civil és kulturális életének fejlesztése, bővítése. Projektünk célját két eszközrendszerrel kívánjuk megvalósítani:

– az egyik a tánc, mint az egyik legősibb kulturális közösségi élményének,

– a másik pedig az „egészség” mint az egyik legfontosabb emberi értéknek        közkinccsé tétele.

A két eszközrendszer adja projektünk két szálát, melyre felfűztük tevékenységeinket.

Projektünk kapcsolódik a „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia”-hoz, a helyi pályázati felhíváshoz, illetve Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájához.

Jelen pályázatunk tervezett tevékenységei hozzájárulnak a fenti HKSF specifikus céljainak megvalósításához, hiszen az ifjúsági egészségőr képzés során több, különböző helyi civil szerveződéssel, szervezettel, több korcsoporttal találkozunk, dolgozunk együtt.

A Mazsorett csoport hozzájárul a fiatalok kultúrájának fejlesztéséhez, a tematikus szabadidő eltöltéséhez, és a korosztályokon átívelő családi programok szervezéséhez.

Projektünk kapcsolódik a helyi felhívás céljaihoz hiszen projektünk a helyi közösségek fejlesztésével, szemléletformálással, a helyi identitás erősítésével éri el a céljait.

Végül, de nem utolsósorban kapcsolódunk a Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájához. A Településfejlesztési Stratégia 8 tematikus célt azonosít, melyek közül „… a társadalmi befogadást, a szegénység elleni küzdelmet, az egészségmegőrzést, a családok támogatását, a helyi kötődést elősegítő, a gyermek- és fiatalkort, ….” című cél megvalósulásához járul hozzá a projektünk.

A projekt címe: A Hunyadi János Általános Iskola a helyi közösség fókuszában.

  • A kedvezményezett neve: Hunyadi János Általános Iskoláért Alapítvány
  • A szerződött támogatás összege: 14.865.520 Ft
  • A támogatás mértéke: 100 %
  • A projekt kezdete: 2021. január 15.
  • A projekt befejezése: 2023. március 15.
  • A projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01431