Home | Nemzeti Jelképek

KECSKEMÉTI TANKERÜLETI KÖZPONT

FELHÍVÁS

a Kecskeméti Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2023/2024. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2023.április 20. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig

2023.április 21. (péntek) 8.00 órától 19.00 óráig

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. (Nkt. 72. § (1) bek. b) pontja)

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a lakcímkártya), az iskolába lépéshez szükséges, fejlettség elérését tanúsító igazolást, valamint a különleges helyzetet igazoló dokumentumokat kell bemutatni.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartó Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

A felhívás az iskolai körzetek listájával innen letölthető!

 

Szülői tájékoztató

Formanyomtatványok:

  1. 2.számú melléklet – Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról
    3. számú melléklet – A gyermek törvényes képviseletéről
    4. számú melléklet – Hittan/erkölcstan – szülői nyilatkozat
    5. számú melléklet – Szándéknyilatkozat nem körzeteseknek
    7. számú melléklet – KRÉTA e-ügyintézés – Adatlap