Tájékoztató

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Az oktatási nevelési intézményekben a közétkeztetésben való részvétel feltétele a minden tanév végén elektronikusan
kiküldött adatfelvételi lap kitöltése. Az adatfelvételi lapot a tanuló szülője/gondviselője tölti ki.
Tanév közben a közétkeztetési ügyintézőjénél tudja igényelni.
Betegség, vagy egyéb ok miatti lemondásokat előző munkanap 8.30 óráig teheti meg a 06/20-422-9870
telefonszámon vagy e-mailben az menza.hunyadi@gmail.com illetve a szülői modulon – regisztrációhoz kötött –
https://gyermeketkeztetes.ekecskemet.hu/ keresztül. Az aznapi étel elvitele ételesben lehetséges. Végleges lemondást
kérjük írásban jelezni.
Be nem jelentett hiányzást utólag nem áll módunkban figyelembe venni!
Kedvezmény igénylése: a 8. számú mellékleten szereplő jogcímek alapján, a nyilatkozat pontos kitöltése, és a
felsorolt szükséges dokumentumok csatolása mellett lehetséges. A nyomtatványt letölthető , illetve ügyintézőjétől
is igényelhető.
A kitöltött nyomtatványokat az étkezési ügyéntézőnél kell leadni.
Étkezés ügyintézésre az iskolában nincs lehetőség.

Az ügyintézés új helye 2023.08.21-től : Gazdasági Hivatal: 6000 Kecskemét, Mátis Kálmán u. 8 sz.
Közétkeztetési ügyintéző elérhetőségei:
név: Nagyné Gazdik Edit
tel.: +36-20/422-9870
e-mail: menza.hunyadi@gmail.com

Menzadíj befizetése lehetséges :
Minden hónap elején e-mailben megkapja a közétkeztetési számláját.
1. Csoportos beszedéssel: Új megbízás esetén keresse az étkezési ügyintézőt telefonon vagy e-mail-ben.
2. Átutalással : a számlalevélben megküldött információk alapján.
3. Bankkártyás befizetés: Ehhez szükséges a szülői felületen való regisztráció. Az ezzel kapcsolatos
információk és nyomtatványok fent vannak https://gyermeketkeztetes.ekecskemet.hu/ oldalon. A kitöltött
regisztrációs lapot az étkezési ügyintézőnek kell leadni vagy e-mailben visszaküldeni. Az utaláshoz
szükséges információkat a hónap elején e-mailben kiküldött számlalevél tartalmazza.
A menza díját legkésőbb a tárgyhónap 15. napjáig meg kell fizetni, ellenkező esetben a következő hónaptól
nem áll módunkban az étkezést biztosítani.
A közoktatási intézményekben 5. évfolyamtól kizárólag Kecskemét Kártyával tudják az intézményi étkezést igénybe
venni. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata első alkalommal a kártyát ingyenesen biztosítja. A kártya
elvesztését illetve megrongálódását az étkezési ügyintézőnek kell jelezni. A kártya pótlásának díja minden esetben
760,- forint. A kártyák pótlása 15 munkanapon belül történik.

Köszönettel: Gazdasági Hivatal

Adatfelvételi lap – Hunyadi

Corvina Óvoda
Gazdasági Hivatala
6000 Kecskemét, Mátis Kálmán utca 8.
Telefon/Fax: +36 76/508-962

ADATFELVÉTELI LAP
Intézményi étkezéshez
Intézmény: Hunyadi János Általános Iskola
Osztály: ………..…………………………………………………..….……………….
Gyermek neve:…………………………………….. Anyja neve:……………………………………….…
Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………………………
Lakcím: ………………………………………………………………………………………………………….
E-mail cím (szülő):………………………………… Tel.(szülő): ….……..………………………………….

Kérjük, húzza alá a megfelelő választ!
Gyermekem részére intézményi étkezést NEM igényelek.
Gyermekem részére intézményi étkezést: IGEN igényelek:
-háromszori étkezést -csak ebédet -tízórait+ebédet -ebédet+uzsonnát
A gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek:
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ……………. év ………………… hónap ………… napjától,(100% kedvezmény)
b) tartósan beteg vagy fogyatékos, SNI határozattal rendelkező (50%-os kedvezmény)
c) családjában három vagy több gyermeket nevelnek, (50%-os kedvezmény)
d) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy e) utógondozói ellátásban részesül. (100% kedvezmény)
Kérem diétás étrend biztosítását: igen / nem (a választott aláhúzandó!) a következő egészségi állapotra tekintettel:
……………………………………………………………………………………………………………………….…

Kérjük X-szel jelölni fizetési módját!
Új Csoportos beszedési megbízás  Átutalás Bankkártya
Rendelkezem az adott intézményben működő csoportos beszedési megbízással 
(Intézményváltásnál új csoportos megbízást kell kitölteni. Átutaláshoz ill. bankkártyás fizetéshez regisztráció szükséges az Étkezési
szülői felületen.) Regisztrációs adatlap letölthető: https://gyermeketkeztetes.ekecskemet.hu/ )
5. évfolyamtól étkezést kizárólag étkezési kártyával lehet igénybe venni az intézményben.
Nem rendelkeznek étkezési kártyával 
Rendelkeznek étkezési kártyával:
Kecskemét Kártya azonosító száma: 
Az Adatkezelő a közétkeztetéshez kapcsolódó személyes adatkezelésről szóló adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat
megismertem és tudomásul vettem. 

Kecskemét, . ……………..…….
………………………………………

Szülő / gondviselő aláírása

Ügyintéző: Nagyné Gazdik Edit

Tel.: +36-20/422-9870

e-mail cím: menza.hunyadi@gmail.com