A Hunyadi János Általános Iskola és az Emberi Erőforrások Minisztériuma ajánlása alapján.

A köznevelésben tanuló gyermekek és a munkájukat végző pedagógusok közvetve több millió állampolgárral vannak napi szintű kapcsolatban. Ezért az esetükben különösen fontos a koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezése. Az itt felsorolt intézkedéseket azért vezetjük be, hogy minél tovább tudjunk hagyományos, osztálytermi keretben működni. Ehhez kérjük a szülők együttműködését, hiszen ez közös érdekünk.

INTÉZKEDÉSI TERV

A 2020/2021. TANÉVBEN A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYÉBEN A

JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor. A módosításról az iskolahasználók tájékoztatást kapnak. A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni.

AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK, EGYÉB

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. A szülők, amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodnak gyermekük orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

A kockázat csökkentése érdekében beteg gyermek ne látogassa az intézményt!!

Minden köznevelési intézménynek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket az intézményi csoportosulások megelőzésére:

Az iskolába való belépés a FŐBEJÁRATNÁL TÖRTÉNIK. Reggel 7.00-tól 7.30-ig Az 1. udvarrészen, megfelelő távolság betartásával gyülekezhetnek a gyerekek.

7.30-tól 7.45-ig a 3 részre leosztott udvarrészen gyülekezhetnek a gyerekek. 

  1. udvarrész: 5.a, 7.b, 6.b, 7.a
  2. udvarrész:, 1.a, 2.a, 3.a, 3.b, 4.a
  3. udvarrész: 5.b, 6.a, 8.a, 8.b

A szülőket kérjük, hogy az iskola kapujáig kísérjék gyermeküket, és délután ott várják őket!

A szülők csak hivatalos és elkerülhetetlen esetekben jöjjenek be az iskola épületébe. Ilyenkor kérjük a maszk viselését!

Ha a szülő hivatalos ügyben lép az intézménybe a portaszolgálat rögzíti a belépő adatait és az elintézendő ügytől függően közreműködik annak elintézésében. (pl. iskolalátogatási igazolás kérése)

– Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével és elkerülhetetlen esetben. Belépéskor kötelező a maszk viselése, kézfertőtlenítés  és a portán történő regisztráció.

  Telefonon a 76/480-564 számon és e-mailon a corvin.hunyadijanos@gmail.com címen lehet egyeztetni időpontot.

A nap végén az intézmény elhagyásának szabályai

A tanítás végén a tanulók főbejáraton hagyják el az iskolát! A napközis, iskolaotthonos és tanulószobás gyermekeket a felügyeletüket ellátó kollégák az alábbi módon, lépcsőzetes elosztásban kikísérik az udvarra.

  • 16:00 4. évfolyam
  • 16:05 3. évfolyam
  • 16:10 2. évfolyam
  • 16:15 1. évfolyam

Azoknál a tanulóknál, akik önállóan közlekednek, a szülő írásos engedélye szükséges ahhoz, hogy a gyermeket az iskola területéről kiengedjük. Ezt a kikérőt kérem a tanítás 1-3 napján adják le a szülők az osztályfőnököknek. (2. számú melléklet)

Azoktól a szülőktől, akik gyermekükért jönnek azt kérjük, hogy az iskola bejáratánál várakozzanak, és csak abban az esetben vigyék el gyermeküket, ha azt pl. kézjelzéssel jelezték az ügyeletes kollégának.

Az alsósoknál, ha nem az udvaron vannak a tanulók, akkor a szülők 16.00 után, a portásnak jelzik, hogy megérkeztek. Portás továbbítja az információt az illetékes osztálytanítónak.

Az összevont ügyelet (16.00-17.00) jó idő esetében az udvaron, rossz idő esetében pedig az ebédlőben lesz.

Kivételt képeznek az elsős szülők, akik szeptember 1-2. hetében behozhatják gyermeküket az udvarra, és ott az ügyeletben lévő kollégának átadhatják.

2020 szeptember 14-től az elsős szülők sem léphetnek be az udvarra.

A kapunál az adott időben a gyermekek testhőmérséklete érintés nélküli hőmérővel megmérésre kerülhet. Ha a gyermek testhőmérséklete meghaladja a 37 fokot, vagy ha az átadás előtt ugyan nem lázas, de erős légúti tüneteket mutat, a tanuló az adott napon nem vehet részt az oktatásban. Vissza kell térnie otthonába. Amennyiben nap közben rosszul lesz, akkor a titkáriban történik a hőmérséklet mérése és a szülő tájékoztatása.

A közösségi terekben lehetőleg egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Az udvaron csak a kijelölt területeken tartózkodhatnak az évfolyamok. Az épületnek azt a ki- illetve bejáratát használhatják, melyeket előre kijelöltünk az osztályok és évfolyamok számára.

Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az iskolában az ott-tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.

2020.09.14-től a felső tagozatos tanulóknak a zárt közösségi tereken pl. wc, folyosó, aula maszkot kell viselniük.

Az osztálytermekben a tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező, amiről mindenki maga gondoskodik.

Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. A külföldre tervezett kirándulásokat, kérjük, belföldi úticéllal tervezzék át.

Amennyiben lehetséges, a szükséges információk e-mailben, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel is eljuttathatók a szülőkhöz.

A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg. Ebben az esetben is ajánlott a maszk viselése, kézfertőtlenítés, stb. Amennyiben a járványügyi helyzet súlyosbodik, javasoljuk a szülői értekezletek online formájú megtartását. Kérem, hogy a helyzetre való tekintettel minden tanulónak és szülőnek az elérhetősége (telefonszám, email) legyen valós adat, melynek változásáról haladéktalanul értesítsék az osztályfőnököt.

CÉLUNK  AZ  EGÉSZSÉGÜGYI   SZEMPONTBÓL  BIZTONSÁGOS   KÖRNYEZET  KIALAKÍTÁSA!

Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára mindenki figyelmét felhívjuk. Az intézménybe érkezéskor és távozáskor mindenki fertőtlenítse a kezét!

A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel egészítjük ki. Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása! Kérem, ezeket a higiénés szabályokat, azok betartását otthon is hangsúlyozzák gyermekeiknek.

Kérjük, amennyiben lehetséges a tanulóknál is legyen kézfertőtlenítő gél a táskában, tisztasági csomagban.

A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók kapnak részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást az első nap. A gyermekeknek megtanítjuk az úgynevezett köhögési etikettet: papírzsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.

Az egyes számú nyilatkozatot kérjük kitöltve az első nap leadni az osztályfőnöknek!  

Amennyiben változás áll elő, akkor azt haladéktalanul jelezni kell az osztályfőnöknek.

 

ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.

Az étkezéseknél egyszerre maximum 2 osztály tartózkodhat az ebédlőben.

Sorbanállás esetén a védőtávolság betartására odafigyelünk, figyelmeztetjük erre a tanulókat is. (Az ebédeltető pedagógus az ebédlőben maszkot használhat.)

 

KÜLFÖLDRŐL ÉRKEZŐ TANULÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Az osztályfőnöknek jelezni kell, ha külföldről érkeztek haza. Amennyiben a tanuló sárga, illetve piros besorolású országból érkezik, a határátlépéskor házi karanténban tartózkodásra kötelezett, akkor azt kérjük szigorúan betartani azt.

 

ISKOLA -EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.

A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az iskolaegészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését. A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik.

 

TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá – ha a tanuló hatósági karanténba kerül – az előírt karantén időszaka.

Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

A jelen helyzetre való tekintettel szülői igazolást betegség igazolására NEM FOGADUNK EL!

 

TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. (A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.) Amennyiben felmerül a COVID- 19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.

A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül. Ezt az igazolást az első napon hozza magával a tanuló, ennek hiányában nem fogadjuk be, vissza kell térnie az otthonába!

Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

A tanulóktól is fegyelmezett és együttműködő magatartást várok el! Fokozottan figyeljenek az egészségügyi szabályokra! 

Az iskolai intézkedési terv célja az Önök, gyermekeik és kollégáink, dolgozóink, iskolánk védelme.

Kérjük, ennek érdekében fokozottan működjön velünk együtt és segítse megvalósulását!

Együttműködő, segítőkész közreműködésüket előre is köszönöm!

Az idáig érvényben lévő járványügyi intézkedési tervhez kapcsolódóana 2020. október 1-jétől további szigorításoka rendelek el az alábbiaknak megfeleleően.

 

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a COVID-19 koronavírus járványveszély terjedése kockázatának csökkentése érdekében 2020. október 1-jétől újabb korlátozásokat, változtatásokat fogunk bevezetni.

A Kormányrendelet szerint 2020. október 1-jétől az intézménybe érkezéskor mindenki köteles magát testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni. Amennyiben a tanuló testhőmérséklete eléri vagy meghaladja a meghatározott mértéket, el kell különíteni, a szülőt értesíteni kell, akinek haladéktalanul gondoskodnia kell a gyermeke hazajutásáról. Ehhez a szükséges nyomtatványt az iskola tölti ki, és azzal együtt mehet haza a gyermek.

Amennyiben reggel a szülő kíséri gyermekét, lehetőség szerint várja meg kapu előtt a testhőmérséklet mérés eredményét, mert amennyiben lázas, azonnal haza tudja vinni így gyermekét.

Nyomatékosan kérem Önöket, hogy beteg gyermeket ne engedjenek iskolába!

Az iskolába való belépés a FŐBEJÁRATNÁL TÖRTÉNIK, a TESTHŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE UTÁN KIZÁRÓLAG AZ LÉPHET az intézménybe, akinek testhőmérséklete nem haladja meg a megengedettet. Az alsó – és felső tagozatos tanulóknak a zárt közösségi tereken a maszk használata kötelező! Kérjük a szülőket, hogy gyermekük részére a maszkot biztosítsa.

Reggel 7.00-tól 7.30-ig az 1. udvarrészen, megfelelő távolság betartásával gyülekezhetnek a gyerekek.

TESTHŐMÉRSÉKLET MÉRÉS UTÁN JÓ IDŐ ESETÉN 7.30-tól 7.45-ig a 3 részre osztott udvarrészen gyülekezhetnek a gyerekek: 

  1. udvarrész: 5.a, 7.b, 6.b, 7.a
  2. udvarrész:1.a, 2.a, 3.a, 3.b, 4.a
  3. udvarrész: 5.b, 6.a, 8.a, 8.b

Rossz idő esetén a testhőmérséklet mérése után az épületben lehet gyülekezni a következő rend szerint:

Akik az 1. udvarrészen gyülekeznek (5.a, 7.b, 6.b, 7.a osztályok) az első emeleti aulában a lépcsőig lévő területen várakozhatnak.

A 2. udvarrészen lévő alsósok (1.a, 2.a, 3.a, 3.b és 4.a osztályok) az első emeleten a tantermeik előtt várakozhatnak. 

A 3. udvarrészen lévő osztályok (5.b, 6.a, 8.a, 8.b) a földszinten.  

A szülők, hozzátartozók csak tagintézmény-vezetői engedéllyel és elkerülhetetlen esetekben léphetnek be az intézménybe. Belépéskor kötelező a maszk viselése, kézfertőtlenítés és a portán történő regisztráció.

Telefonon a 76/480-564-es telefonszámon, email-en a corvin.hunyadijanos@gmail.com címen lehet időpontot egyeztetni.  

A NAP VÉGÉN AZ INTÉZMÉNY ELHAGYÁSÁNAK SZABÁLYAI

A tanítás végén a tanulók főbejáraton hagyják el az iskolát! A napközis, iskolaotthonos és tanulószobás gyermekeket a felügyeletüket ellátó kollégák az alábbi módon, lépcsőzetes elosztásban kikísérik az udvarra.

– 16:00 4. évfolyam
– 16:05 3. évfolyam
– 16:10 2. évfolyam
– 16:15 1. évfolyam

Azoknál az alsós tanulóknál, akik önállóan közlekednek a szülő írásos engedélye szükséges ahhoz, hogy a gyermeket az iskola területéről kiengedjük. Azoktól a szülőktől, akik gyermekükért jönnek azt kérjük, hogy az iskola bejáratánál várakozzanak gyermekük ’lépcsőzetes kiadására. Kérjük a szülőket, hogy lehetőség szerint a megadott időpont előtt maxium 2-3 perccel érkezzenek korábban, hogy a kapu előtti csoportosulást is elkerüljék.

Az összevont ügyelet (16.00-17.00) jó idő esetében az udvaron, rossz idő esetében pedig a földszinti termekben a portaszolgálat mellett lesz.

Amennyiben a szülő a megadott idő után érkezik gyermekéért a kaputelefonon keresztül jelezze a gyermeke nevét és osztályát a portaszolgálatnak, aki ennek ismeretében kiengedi a tanulót a kapuig.

Az iskolai intézkedési terv célja kollégáink, tanulóink, dolgozóink, iskolánk védelme. Kérjük, ennek érdekében fokozottan működjön velünk együtt, és segítse tervünk megvalósulását!

 

Köszönöm együttműködésüket!

Kecskemét, 2020. szeptember 29.

INTÉZKEDÉSI TERV A 2020-2021. TANÉVBEN A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYÉBEN módosítása 2020.10.01

INTÉZKEDÉSI TERV A 2020-2021. TANÉVBEN A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYÉBEN módosítás pedagógusoknak 10.01.